نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

پارسانيا: امروز برخي علوم حوزوي را چون موضوعات آن اسلامي هست ديني مي گويند

پارسانيا: امروز برخي علوم حوزوي را چون موضوعات آن اسلامي هست ديني مي گويند


شفقنا(پايگاه بين المللي همکاري هاي خبري شيعه)

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: بزرگترين مشکل ما در اين مسير اين است که اخلاق را ديني مي کنيم ولي به علم کاري نداريم و اين در حالي است که ديني شدن دانشگاه مبتني بر ديني شدن علوم خواهد بود.
به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا در دومين دوره طرح ملي گفتمان نخبگان علوم انساني که در دهکده وسف در حال برگزاري است، به موضوع «چيستي علوم انساني اسلامي » پرداخت و با بيان اينکه رويکردهاي پست مدرن مي گويد که علم به سبب ذاتش ديني است يا غير ديني، اظهار کرد: ما معتقديم که علم بر حسب ذاتش فقط علم است و ديني و غير ديني ندارد، البته برخي ها مي گويند که دين يک بحث وجودي است و ايمان گراها نيز مي گويند که دين يک امر ايماني است و بحث مفهومي ندارد.
او با بيان اينکه دين عبارت است از مراد تشريعي خداوند که در برابر مراد تکويني خداوند قرار دارد، تصريح کرد: جهان مراد تکويني خداوند است که با اراده خدا خلق شده است و برخي ها از دين به عنوان مجموعه اي از عقايد و رفتار ياد مي کنند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه اراده تکويني اراده اي است که تخلف برنمي دارد، افزود: دين شيوه و مسيري است که انسان طي مي کند و دين تکويني مسيري است که موجودات با اراده تکويني خداوند آن را طي مي کنند و دين تشريعي نيز مربوط به اختيار انسان است.
او با بيان اينکه عرصه دين عرصه ايمان و عقايد است، افزود: همه سطوح دين در يک عرض نيست و ابعاد مختلفي دارد، خاطرنشان کرد: ما بايد ابتدا با معاني علم آشنا شويم که در اين راستا علم چيزي است که بوسيله آن امور شناخته خواهد شد، ما دين را با علم مي شناسيم، طبيعت  و خدا را با علم مي شناسيم.
پارسانيا با بيان اينکه اگر ما از علم ديني سخن مي گوييم از چند نظر مي توان آن را مورد بررسي قرار داد، تصريح کرد: يکي از ابعاد آن اين است که اگر موضوع آن علم ديني است مي گوييم آن علم ديني است و اگر موضوع آن ديني نباشد آن علم غير ديني خواهد بود.
او با بيان اين اينکه يکي ديگر از ابعاد تشخص ديني يا غير ديني بودن علم، متافيزيک است، افزود: از منظر روش و تجويز ديگر ملاک هايي است که مي توان از طريق آن ديني يا غير ديني بودن علم را تشخيص داد.
استاد حوزه، با بيان اينکه  طبق اعتقاد پوزيتيويسم ابزار معرفتي دين را محدود کردند  و معتقد بودند ما مي خواهيم جهان را روشن کنيم و در قرن ?? ميلادي روشنگري با پوزيتيويست ها همگام شدند، خاطرنشان کرد: طبق اين اعتقاد  علم و دانش و معرفت آزمون پذير است و متافيزيک جز مهمل گويي نيست.
او با بيان اينکه علم در جهان اسلام تقويت کننده ارزش ها است، خاطرنشان کرد: امروز بحث هاي پست مدرنيسم در جهان غرب با جديت پيگيري مي شود و در جهان اسلام نيز اين موضوع نفوذ کرده است ولي ما متاسفانه روي مباني اصيل خودمان بحث و آنها را تبيين نمي کنيم.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه اين بحث ها در محيط هاي آکادميک ما تعطيل است، افزود: مفهوم مدرن علم آنچنان سيطره پيدا کرده که ارتباط تاريخي ما را با گذشته قطع کرده است.
پارسانيا با بيان اينکه شناخت بر اساس موضوع يکي ديگر از معيارهايي است که براي وصف علم به ديني بودن و غير ديني بودن استفاده مي شود، اظهار کرد: امروز برخي ها علوم حوزوي را چون موضوعات آن اسلامي هست را ديني مي گويند.
او گفت: اگر ما به ماترياليستي اعتقاد داشته باشيم، هيچ علمي را ديني نخواهيم دانست ولي اگر فلسفه و متافيزيک ما توحيدي بود نتيجه آن اين بود که در همه مسائل تکويني  تنها در متافيزيک نيست که علم ديني مي شود بلکه در علوم تجربي و رياضي نيز علوم ديني خواهد شد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه در اين بين يک مشکل پيش مي آيد که آيا علومي که موضوع آن با اراده انسان گره خورده است را مي توانيم علم ديني بناميم، بيان کرد: طبق اين تعريف علوم انساني در مقابل علوم نظري قرار خواهد گرفت و حوزه وسيعي از انسانيت از قلمرو علم و دانش خارج خواهد شد.
او با بيان اينکه روش، سومين معيار براي ديني بودن يا غير ديني بودن علوم است، خاطرنشان کرد: علم از نظر روش مي تواند ديني باشد يا غير ديني يعني اگر شما در روش شناخت از وحي و نقل استفاده کرديد يا فقط وحي را ابزاري براي شناخت ذکر کرديد در ديني و اسلامي بودن علوم تاثير خواهد گذاشت.
پارسانيا گفت: علمي که فقط با حس باشد از نظر منطق با چالش هايي همراه خواهد بود و از نظر روش نيز دانش هايي که از وحي و نقل انتقاد مي کنند رنگ و بوي ديني خواهند داشت.
او در بخش ديگري ازسخنان خود گفت: مشکل ما اين است که علم مدرن را بدون شناسنامه اش فراگرفتيم و اگر مي خواهيم علم ديني داشته باشيم بايد علم موجود در غرب را به خوبي بشناسيم و تجربه آن ها به عنوان تجربه بشري براي ما مفيد خواهد بود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: کساني که قائل به علم ديني هستند چرانسبت به ساير علوم اشراف ندارند و مباني نظري آن ها را به خوبي درک نکردند، برخي ها فکر مي کنند دانشگاه ديني دانشگاهي است که هنجارهاي موجود در آن ديني باشد.
او گفت: بزرگترين مشکل ما در اين مسير اين است که اخلاق را ديني مي کنيم ولي به علم کاري نداريم و اين در حالي است که ديني شدن دانشگاه مبتني بر ديني شدن علوم خواهد بود.
پارسانيا با بيان اينکه جهان مدرن نمي تواند تعريف قرآني علم را بپذيرد، تصريح کرد: اگر جهان مدرن اين تعريف را بپذيرد،  نمي تواند مدرن باشد همانطور که اگر جهان اسلام مرجعيت علمي خود را از غرب بگيرد سکولار خواهد شد و چيزي از جهان اسلام باقي نخواهد ماند.2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است