نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

کتاب شاخص هاي ارتباطات اجتماعي در جامعه اسلامياين کتاب سعي کرده جامعه اسلامي و شاخص‌هاي خاص آن را معرفي کند، حضور و نفوذ فناوري‌هاي ارتباطات جمعي به ويژه رسانه‌هاي تصويري در زيست جهان اجتماعي بشر به اندازه‌اي است که کارکرد بسياري از نهادهاي سنتي و اجتماعي را متأثر و ضرورت پژوهش‌هاي عالمانه در اين بخش را دو چندان کرده است.

اين اثر در فصل نخست کليات را در برمي‌گيرد که نويسنده در آن تعريف مفاهيم و جغرافياي ارتباطي را مطرح مي‌کند
فصل دوم ارتباطات خويشاوندي است که مفاهيم اهميت صله رحم، قلمروي صله رحم و اصول حاکم بر روابط خويشاوندي در آن ذکر مي‌شود.
فصل سوم داراي عنوان ارتباطات همسايگي تعريف همسايه و جايگاه همسايه در اسلامي است و فصل چهارم ارتباطات دوستانه است که تعريف دوستي، ضرورت و اهميت دوستي، اقسام دوستان و دوستي‌هاي نکوهيده و اصول حاکم بر روابط دوستي بين مومنان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
فصل ششم داراي عنوان ارتباطات ميان فرهنگي است، که تعريف ارتباطات بين فرهنگي و اصول حاکم بر ارتباطات ميان فرهنگي مورد نظر است.
فصل هفتم ارتباطات بين مبلغ و مخاطب است که موضوع مهم تبليغ به مثابه يک حرفه و ارتباطات حرفه‌اي تبليغ را مورد نظر قرار داده است،
فصل نهم داراي عنوان شاخص‌هاي ارتباطات رسانه‌اي است که تعريف مفاهيم، شاخص‌هاي ايجابي پيام و در واقع شاخص‌هاي صلبي پيام مورد بررسي قرار گرفته است.2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است