نشريه

آثار - منابع

عضويت

ارتباط با ما

جستجو

  • اميرالمومنين(عليه السلام): «فضيلت وبرتري عمل به اخلاصي است که در آن است.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «مومن سه نشانه دارد : راستي ،يقين و آرزوي کوتاه »
  • اميرالمومنين(عليه السلام): «هر کس که سخن خدا را راهنماي خود بگيرد ، به استوارترين راه ها هدايت مي شود نهج البلاغه خطبه 147»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « اگر خلوص داشته باشي به رستگاري مي رسي.»
  • اميرالمومنين(عليه السلام): « هر چيزي نيازمند عقل است و عقل نياز به ادب دارد.»

جلسه حلقه قرآن و علوم اجتماعي 97/9/25

جلسه حلقه قرآن و علوم اجتماعي با موضوع چيستي تفسير اجتماعي با حضور اعضا برگزار گرديد.

در اين جلسه مدير حلقه جناب آقاي دکتر محمدي سرفصل هاي بحث تفسير اجتماعي را براي اعضا ارائه دادند که با پيشنهاد اعضا مصوب شد که هر يک از دوستان فصل هايي را انتخاب نموده و روي آن کار انجام دهند.

فصل اول) تاريخچه و مفاهيم

الف) تاريخچه تفسير اجتماعي

ب) مفاهيم

ج)تعريف

د)پيش‌فرض‌ها

فصل دوم) جايگاه تفسير اجتماعي در دوره معاصر

مراحل تفسير اجتماعي

فصل سوم) ديدگاه تفسيرپژوهان درباره تفسير اجتماعي

فصل چهارم) مباني، شاخص ها و اصول تفسير اجتماعي

فصل پنجم) روش شناسي تفسير اجتماعي

فصل ششم) ارزيابي و آسيب‌شناسي تفسير اجتماعي


همچنين در جلسه تصويب شد که در مرحله نخست، انديشمنداني که در زمينه تفسير اجتماعي داراي اثر و تأليف هستند، معرفي شوند و سپس اعضا روي انديشه هر کدام کار کنند.2012-2004 @ حقوق مطالب، تصاوير و طرح قالب براي سايت انجمن مطالعات اجتماعي حوزه علميه قم محفوظ است